சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இளையர் மன்றம்

Youth Club Singapore
89 Short Street #04-22, Golden Wall Centre, SingaporeOpening at 5:00 PMOpen today until 8:00 PMOpening at 5:00 PM on MondayOpening at 5:00 PM tomorrowSorry, we're closed
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.
Header image for the site

Updates

Posted on 04-Nov-2018

மலாயா மான்மியம் - Glorious Malaya
நமது வரலாறு நமது நாட்டின் மரபுடைமை
Our History: A National Heritage
S.Muthuthamby Pillai has left a treasure-trove of information on the Tamils in Singapore and Malaya. His significant contribution, however, is his effort to publish the two volumes on Malaya Manm...

Read More
Buy

Japan Education Programme Guidance at SINDA

Sep 16, 2018 – Sep 16, 2018

Dear Parents, Teachers and Students,

The Singapore Tamil Youths’ Club (STYC) in association with SINDA and SIET is promoting the enrolment of Singaporean Indian students to study in Japan at the Ritsumeikan Asia Pacific University (APU). The University and its degrees provide the following benef...

Read More
Sign up
Posted on 09-Apr-2018

தமிழ் மலேசிய மொழிகளில் ஒன்று.
தமிழ் இந்தோனேசியாவில் புழங்கும் மொழி.

தமிழ் மியன்மாவில் வாழும் மொழி.
தமிழ் சிங்கப்பூரில் ஓர் அதிகாரத்துவ மொழி.

தமிழ் மௌரிசியழ் நாட்டில் வளரும் மொழி.
தமிழ் இலங்கையின் மொழி.

தமிழ் கனடாவில் வளரும் மொழி.

தமிழ் தமிழ் நாட்டில் ஓர் மாநில மொழியாகவே உள்ளது,
அது இந்தியாவி...

Read More
Posted on 4 Apr, 2018

21-ஆம் நூற்றாண்டுக்கான நமது சித்தாந்தம்:

நமது வாழ்நாளிலேயே சிங்கப்பூர்த் தமிழர்கள்
முன்னணிச் சமுதாயமாக உருவாகவேண்டும்

21st Century Manifesto :

Empowering Singaporean Tamils Becoming a
Model Community in our own lifetime.

Sign up
Posted on 02-Apr-2018

அறிவை முன்வைத்து
ஆக்கப் பணி புரிவோம்!

Posted on 31-Mar-2018

முகவுரை-Foreword
பேரசிரியர் அ. வீரமணி
Professor A. Veeramani

The STYC has completed its 60 years of its contributions amidst many historical changes in the wider Singapore society. It was conceived in the 1950s by youths who felt that the locally born and educated youths could not find a meanin...

Read More
Learn more
Posted on Mar 31, 2018

1. தமிழ் இளையர் மன்றம்

பெ. கோவிந்தராசு

சிங்கப்பூர் தமிழ் இளையர் மன்றத்தின் முதல் பொதுச்செயலாளராக திரு பெ கோவிந்தராசு அவர்கள் பணியாற்றினார். சிறந்த தமிழ் எழுத்தாளராகிய அவர் 1995-ஆம் ஆண்டில், என் வாழ்க்கைப் பேரேட்டில் சில ஏடுகள் எனும் நூலை எழுதினார். நூலின் முழுச் செலவையும் பேராசிரியர் அ. வீரமணி ...

Read More
Learn more
Posted on 31 Mar, 2018

Tamil translation services available.

Singapore Tamil Youths' Club is now offering support for English to Tamil translation as well as Tamil to English translation.

For the above correction choose 1, 2 or 3.

1. எல்லா நாளும் திறந்திருக்கும். நுழைவு இலவசம்.

2. அன்றாடம் திறப்பு. கட்டணம் இல்லை....

Read More

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இளையர் மன்றம்

Singapore Tamil Youths' Club

Contact Us

Contact

Call now
  • 8618 9594

Address

Get directions
89 Short Street #04-22
Golden Wall Centre
Singapore 188216

Business Hours

Mon:5:00 – 8:00 PM
Tue:5:00 – 8:00 PM
Wed:5:00 – 8:00 PM
Thu:5:00 – 8:00 PM
Fri:5:00 – 8:00 PM
Sat:Closed
Sun:Closed