சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இளையர் மன்றம்

Youth Club Singapore
Opening at 6:30 PM
Header image for the site

Updates

தென்கிழக்காசிய நாடுகளில் தமிழ்மொழி வளர்க்க
தமிழ் நூல் சேகரிப்பு
சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இளையர் மன்றத் திட்டம்
Promoting Tamil in Southeast Asia
Collecting Tamil Books
A Project by the Singapore tamil Youths’ Club

பேரன்புடையீர்,

மலேசியா, இந்துனேசியா, மியன்மார் (பர்மா) ஆகிய நாடுகளில் வாழும் தமிழர...

Read More

29 Years ago ....
STYC will be holding its annual Tamil Youth Conference it's third - which is a significant event on 29 Dec 90, at the World Trade Centre Conference Hall. The theme is "The History of Tamils'.

STYC is determined to promote serious scholarship and an understanding of the Tamil co...

Read More

Singapore Tamils 200 - Vol 2
எழுத்தாளர், ஆய்வாளர், ஆர்வலர் அழைப்பு
Call for Writers & Contributors
Singapore Tamils 200
Volume 2
சிங்கப்பூர்த் தமிழர் இருநூற்றுவர்
தொகுதி இரண்டு

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இளையர் மன்றம், நவீன சிங்கப்பூரின் 200-வது ஆண்டு (1819-2019) விழாவை கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறது. ச...

Read More
Sign up

மலாயா மான்மியம் - Glorious Malaya
நமது வரலாறு நமது நாட்டின் மரபுடைமை
Our History: A National Heritage
S.Muthuthamby Pillai has left a treasure-trove of information on the Tamils in Singapore and Malaya. His significant contribution, however, is his effort to publish the two volumes on Malaya Manm...

Read More
Buy

Japan Education Programme Guidance at SINDA

Sep 16, 2018 – Sep 16, 2018

Dear Parents, Teachers and Students,

The Singapore Tamil Youths’ Club (STYC) in association with SINDA and SIET is promoting the enrolment of Singaporean Indian students to study in Japan at the Ritsumeikan Asia Pacific University (APU). The University and its degrees provide the following benef...

Read More
Sign up

தமிழ் மலேசிய மொழிகளில் ஒன்று.
தமிழ் இந்தோனேசியாவில் புழங்கும் மொழி.

தமிழ் மியன்மாவில் வாழும் மொழி.
தமிழ் சிங்கப்பூரில் ஓர் அதிகாரத்துவ மொழி.

தமிழ் மௌரிசியழ் நாட்டில் வளரும் மொழி.
தமிழ் இலங்கையின் மொழி.

தமிழ் கனடாவில் வளரும் மொழி.

தமிழ் தமிழ் நாட்டில் ஓர் மாநில மொழியாகவே உள்ளது,
அது இந்தியாவி...

Read More

Testimonials

a year ago
An excellent organisation for young people to work together.
- Veeramani A
a year ago
A Great place for youths
- kuzhali s
2 months ago
(Translated by Google) I have read the Singapore Tamil Younger Forum, a Singapore-based Tamil book for two hundred years. It is our duty to honor and appreciate the contributions of our ancestors. Social involvement and sacrifices that new immigrants and younger generations like me need to know. History can be made by those who know it. The Tamil community owes much to everyone. Thanks. (Original) சிங்கப்பூர் தமிழ் இளையர் மன்றத்தின் சிங்கப்பூர்த் தமிழர் இருநூற்றுவர் புத்தகத்தை முழுமையாக படித்தேன்.நூலாக்க குழுவினர் மற்றும் எழுத்தாளர்கள் அனைவருக்கும் உள்ளம்கனிந்த நன்றி. முன்னோடிகளின் பங்களிப்பை போற்றி புகழ வேண்டியது நமது கடமை. என்னைப்போன்ற புதிய குடியேறிகளுக்கும் இளைய தலைமுறையினருக்கும் அவசியம் அறிந்திருக்க வேண்டிய சமூக ஈடுபாடு மற்றும் தியாகங்கள். வரலாறு அறிந்தவர்களே வரலாறு படைக்க முடியும். தமிழ் சமூகம் அனைவருக்கும் மிகுந்த கடமைப்பட்டுள்ளது. நன்றி.
- ILANGOVAN A

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இளையர் மன்றம்

Singapore Tamil Youths' Club

Contact Us

Contact

Call now
  • 8299 5148

Address

Get directions
89 Short St, #04-22, Golden Wall Centre
Short Street
Singapore 188216

Business Hours

Mon:Closed
Tue:Closed
Wed:6:30 – 8:30 PM
Thu:6:30 – 8:30 PM
Fri:6:30 – 8:30 PM
Sat:3:00 – 5:00 PM
Sun:10:00 AM – 1:00 PM
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.